TIN TỨC

EU sửa đổi quy định về xử lý lạnh tối thiểu đối với sản phẩm thủy sản

Ngày: Thứ Tư 11/01/2012

(vasep.com.vn) Ngày 8/12/2011, Ủy ban Châu Âu (EC) đã ban hành Quy định số 1276/2011 (được đăng tải trên Công báo Liên minh Châu Âu ngày 9/12/2011) về việc sửa đổi bổ sung Phụ lục III trong Quy định số 853/2004 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Châu Âu về yêu cầu xử lý lạnh tối thiểu để tiêu diệt ký sinh trùng tiềm sinh trong sản phẩm thủy sản ăn sống hoặc chưa qua xử lý nhiệt. Ký sinh trùng tiềm sinh cũng là mối nguy cơ bản đối với cá tra Việt Nam XK sang EU.

Theo quy định mới của EU, các nhà chế biến thực phẩm kinh doanh các sản phẩm chế biến từ các loại thủy sản và nhuyễn thể chân đầu như thủy sản ăn sống hoặc thủy sản chế biến lên men bằng ngâm muối, ướp muối hoặc các phương pháp chế biến khác, nếu quá trình xử lý chưa đủ để tiêu diệt ký sinh trùng tiềm sinh cần phải đảm bảo các sản phẩm này được cấp đông nhằm loại bỏ nguy cơ tiềm sinh ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Để tiêu diệt các loại ký sinh trùng khác ngoài sán, cần phải cấp đông toàn bộ sản phẩm thủy sản và bảo quản trong kho lạnh ở nhiệt độ - 200C trong ít nhất 24 giờ hoặc - 350C trong ít nhất 15 giờ.

Nhà chế biến có thể không cần thực hiện cấp đông nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Sản phẩm thủy sản đã qua xử lý nhiệt hoặc phải xử lý nhiệt để tiêu diệt ký sinh trùng tiềm sinh trước khi tiêu thụ. Phải xử lý nhiệt các sản phẩm này ở 600C trở lên trong ít nhất 1 phút;

- Sản phẩm thủy sản đã được bảo quản đông lạnh trong thời gian dài để tiêu diệt ký sinh trùng tiềm sinh;

- Đối với các loài khai thác, cần phải có dữ liệu về bệnh dịch trong đó kết luận khu vực khai thác các loài này không có các loài ký sinh trùng gây hại cho sức khỏe; và được cơ quan chức năng cấp phép;

- Sản phẩm chế biến từ thủy sản nuôi hoặc được nuôi từ giống, sử dụng thức ăn không chứa ký sinh trùng gây hại cho sức khỏe và được nuôi trong môi trường không có ký sinh trùng gây bệnh; hoặc nhà chế biến phải kiểm tra thông qua nhà sản xuất và được cơ quan chức năng chứng nhận không có ký sinh trùng gây hại cho sức khỏe;

Khi đưa sản phẩm ra tiêu thụ trên thị trường, trừ trường hợp cung cấp cho người tiêu dùng cuối cùng, các loại sản phẩm thủy sản nêu trên muốn được tiêu thụ trên thị trường cần có giấy chứng nhận đã qua xử lý lạnh của nhà chế biến, trong đó nêu rõ phương pháp xử lý lạnh đã sử dụng.

Đối với các loại thủy sản nêu trên mà không qua cấp đông hoặc không cần xử lý trước khi ăn để tiêu diệt ký sinh trùng gây bệnh, nhà chế biến phải đảm bảo thủy sản được khai thác tại ngư trường hoặc được nuôi tại vùng nuôi tuân thủ các điều kiện nêu trên thông qua thông tin trong chứng từ thương mại hoặc các thông tin ghi trên sản phẩm.

Quy định sửa đổi mới của EC có hiệu lực sau 20 ngày kể từ khi được công bố trên Công báo và được áp dụng cho toàn bộ các nước thành viên EU.

(Theo Công báo Liên minh Châu Âu)

Đinh Hà