LIÊN HỆ

NHÀ MÁY

Lô A, KCN Bình Long, Xã Bình Long, Châu Phú, An Giang
Tel: +8429 6368 4612 - +8429 6368 4611
Fax: +8429 6368 4511
Website: www.hophafish.com.vn
Email: sales@hophafish.com.vn

VĂN PHÒNG

231 đường số 9A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: +8428 54 31 60 09 - +84 983 69 11 69
Fax: +8428 54 31 60 09
Email: info@hophafish.com.vn
Skype: huynhatphuong
 
Họ tên:  
Công ty:  
Số điện thoại:  
Email:  
Nội dung liên hệ: